086-21-51981227 [email protected]

Време за директни термички етикети?

Како промената на етикетата може да ги намали трошоците, да ја подобри одржливоста и да ја подобри OEE Ако користите термички печатачи за ...
Прочитај повеќе

Етикетирање и кодирање решенија за винската индустрија

Виннската индустрија се соочува со промена на потребите и барањата на потрошувачите. Денес познавачите на вино бараат транспарентност, како и ...
Прочитај повеќе

Обележување на баркодовите за случаи на испорака

Дали треба да ги примените етикети на GS1 баркод на повеќе од една страна од вашите транспортни случаи (обично за усогласеност ...
Прочитај повеќе